Σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης

υβριδικός αναστροφέας ηλιακής ενέργειας πλέγματος, συνεχές ρεύμα ηλιακών πλαισίων στον αναστροφέα εναλλασσόμενου ρεύματος, ηλιακή ενέργεια 3 αναστροφέας φάσης.