Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τηλεπικοινωνιών

ηλεκτρικά συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνίες ενότητας διορθωτών, δύναμη ένα διορθωτής τηλεπικοινωνιών.