Μορφωματικό κέντρο δεδομένων μικροϋπολογιστών

κέντρο δεδομένων μικροϋπολογιστών, μορφωματικός τύπος UPS, φορητό κέντρο δεδομένων.